Liikelahjat tilanteen ja tarpeen mukaan

Joulun aikaan annetaan arvokkaampaa - juhlakauden yrityslahjat muistetaan

Vuosi on taas pian päättymässä ja on aika muistaa läheisiä lahjoilla. Myös yrityksissä on tapana tähän aikaan vuodesta osoittaa asiakkaille arvostusta antamalla laadukas liikelahja. Parhaimmillaan yrityksen koko liikelahjoja koskeva logistiikkaketju on ulkoistettu ammattilaisen asiaksi. ”Myös me haluamme olla asiakkaittemme liikelahjoista huolehtiva strateginen kumppani”, kertoo Kultajousi OY:n yritysmyyntiyksikön myyntijohtaja Riku Helminen.

Liikelahjat tilanteen ja tarpeen mukaan

Kun yritykset muistavat asiakkaitaan ja strategisia yhteistyökumppaneitaan hyvin sujuneesta yhteistyöstä, on paikallaan osoittaa konkreettisesti, mitä pitkäaikainen asiakassuhde tai toimittajasuhde yritykselle todella merkitsee. Jouluisin jaettavia liikelahjoja suunniteltaessa on siten hyvä muistaa, että tuolloin pelkät edulliset, halvan tuotannon maissa valmistetut PR-lahjat eivät tätä tehtävää välttämättä täytä.

PR-lahjoilla ja niin sanotuilla give away-lahjoilla on toki niilläkin oma roolinsa yrityksen markkinointiviestinnässä, mutta liikelahjojen tulee vastata laatumielikuvaltaan yrityksen itselleen tavoittelemaa mielikuvaa.

”Arvokas hopeaesine tai koru kertoo vastaanottajalleen yrityksestä, joka arvostaa myös asiakastaan. Sellaisen yrityksen kanssa halutaankin tehdä yhteistyötä ja kauppaa”, Helminen kertoo erilaisten liikelahjatyyppien erosta ja roolista yrityslahjoja koskevassa hierarkiassa. ”Viime kädessä on yrityksen johdon vastuulla laatia sellainen liikelahjoja koskeva politiikka, jossa huomioidaan erilaiset yrityslahjat erilaisiin viestintätilanteisiin.”, Helminen toteaa.

 

Liikelahja-asiakaskin on kuningas

Yrityslahjoja koskevat vaatimukset kasvat myös Westerback Yritysmyyntiyksikön asiakkaiden keskuudessa jatkuvasti. Myös kultasepänliike toimii tänä päivänä 100 % asiakaslähtöisesti.

Liikelahjoja hankkiville yritysasiakkaille on pystyttävä tuottamaan asiakkaiden viestintätarpeita vastaavia tuotteita ja ratkaisuja. ”Asiakas on toimintamme keskiössä. Valmistamme tänä päivänä yrityslahjoina räätälöityjä arvotuotteita yritysten omilla designeilla varustettuna. Yritykset voivat siten profiloitua maailmalla tunnettujen arvokkaiden brändien kautta.”, Helminen kertoo yritysmyyntiyksiön liikelahjapalveluista.

 

Parasta päälle ja pöytään – kokonaispalveluna

Westerbackin yritysasiakkaille halutaan tarjota edustamiseen vain parasta. Tuotevalikoimat kattavat sveitsiläiset arvokellot ja arvokkaat hopeakorut, mutta samalla asiakkaille tuotetaan myös edullisia niin sanottuja give away-lahjoja päivittäiseen käyttöön. Yrityslahjat ja koko yrityksen liikelahjoja koskeva politiikka voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen osaan, arvolahjoihin, liikelahjoihin ja mainoslahjoihin.

Westerback Yritysmyyntiyksikkö huolehtii ja suunnittelee asiakkaan niin halutessa valmiit liikelahjamallit asiakkailleen, erilaisessa edustamisessa käytettäväksi. Palvelu onkin päivän sana myös Westerback Yritysmyynti yksikölle. ”Asiakkaan niin halutessa voimme ottaa hoitaaksemme koko yrityslahjoja koskevan logistiikkaketjun.”, Helminen kertoo. ”Tällöin hoidamme arvolahjojen, liikelahjojen ja PR-lahjojen valmistuksen, varastoinnin ja toimitukset asiakkaan haluamiin osoitteisiin. Käytännössä tuemme asiakkaitamme yrityksen koko viestinnällisen profilointikonseptin toteuttamisessa”, Helminen summaa.